Εκδηλώσεις

Τετάρτη 9.9.2020

Αρχική συνάντηση εταίρων προγράμματος ‘Young Cities - Νεανικές πόλεις’, Δήμος Αθηένου

Στα πλαίσια έναρξης του προγράμματος ‘Young Cities -Νεανικές πόλεις’, πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, στον Δήμο Αθηένου, συνάντηση των εταίρων και αρχική παρουσίαση του προγράμματος ‘Young Cities – Νεανικές πόλεις’. Μετά από σύντομους χαιρετισμούς από τις Αναθέτουσες Αρχές, Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, και από τους Δημάρχους των συμμετέχοντων Δήμων (Αθηένου, Δερύνειας και Αγλαντζιάς), ακολούθησε παρουσίαση της βασικής δομής και ατζέντας του Έργου από τον εκπρόσωπο των δύο φορέων υλοποίησης, Center for Social Innovation (CSI) και RESET, Δρ. Σωτήρη Θεμιστοκλέους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη συζήτηση και δεξίωση των παρευρισκομένων. 

Τρίτη 6.10.2020

Δημοσιογραφική διάσκεψη παρουσίασης προγράμματος 'Young Cities' , Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία

Στις 6 Οκτωβρίου 2020 (11π.μ-12π.μ.), πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία (Λευκωσία), η αρχική διάσκεψη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος ‘Young Cities- Νεανικές Πόλεις’. Χαιρετισμός της εκδήλωσης και παρουσίαση του μελλοντικού έργου έγινε από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα, την εφαρμογή  του Έργου έχουν αναλάβει το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) και ο οργανισμός RESET, με τη στήριξη των υπεύθυνων φορέων ‘Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου’ και ‘Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων’ και την άμεση εμπλοκή των Δήμων Αθηένου, Αγλαντζιάς και Δερύνειας.