Τετάρτη 9.9.2020 – Αρχική συνάντηση εταίρων προγράμματος ‘Young Cities – Νεανικές πόλεις’, Δήμος Αθηένου

Στα πλαίσια έναρξης του προγράμματος ‘Young Cities -Νεανικές πόλεις’, πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, στον Δήμο Αθηένου, συνάντηση των εταίρων και αρχική παρουσίαση του προγράμματος ‘Young Cities – Νεανικές πόλεις’. Μετά από σύντομους χαιρετισμούς από τις Αναθέτουσες Αρχές, Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, και από τους Δημάρχους των συμμετέχοντων Δήμων (Αθηένου, Δερύνειας και Αγλαντζιάς), ακολούθησε παρουσίαση της βασικής δομής και ατζέντας του Έργου από τον εκπρόσωπο των δύο φορέων υλοποίησης, Center for Social Innovation (CSI) και RESET, Δρ. Σωτήρη Θεμιστοκλέους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη συζήτηση και δεξίωση των παρευρισκομένων.