Τρίτη, 30.3.2021 – Τελική εκδήλωση Young Cities στο Δήμο Δερύνειας

Κατά την τελική εκδήλωση Young Cities στο Δήμο Δερύνειας, η ομάδα Νέων του Δήμου Δερύνειας με μια λεπτομερή και δυναμική παρουσίαση κατέθεσε την πρόταση της για δημιουργία ενός "Πολυκέντρου Ανάπτυξης

Τρίτη, 23.3.2021 – Τελική εκδήλωση Young Cities στο Δήμο Αγλαντζιάς

Η ομάδα Νέων Αγλαντζιάς παρουσίασε κατά την τελική εκδήλωση του προγράμματος στον Δήμο της, τα αποτελέσματα εργασίας και τις προτάσεις της για "Καλλιτεχνική αναβάθμιση των γειτονιών της Αγλαντζιάς" μέσα από

Τρίτη 6.10.2020 – Δημοσιογραφική διάσκεψη παρουσίασης προγράμματος ‘Young Cities’ , Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία

Στις 6 Οκτωβρίου 2020 (11π.μ-12π.μ.), πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία (Λευκωσία), η αρχική διάσκεψη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος ‘Young Cities- Νεανικές Πόλεις’. Χαιρετισμός της εκδήλωσης και παρουσίαση του μελλοντικού

Τετάρτη 9.9.2020 – Αρχική συνάντηση εταίρων προγράμματος ‘Young Cities – Νεανικές πόλεις’, Δήμος Αθηένου

Στα πλαίσια έναρξης του προγράμματος ‘Young Cities -Νεανικές πόλεις’, πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, στον Δήμο Αθηένου, συνάντηση των εταίρων και αρχική παρουσίαση του προγράμματος ‘Young Cities – Νεανικές πόλεις’.